Senast publicerat 03-05-2022 18:21

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00—17.29

21. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av narkotikalagen och 15 § i lagen om elektroniska recept

Regeringens propositionRP 29/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 5/2022 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1 och 2 i proposition RP 29/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.