Senast publicerat 03-05-2022 18:09

Punkt i protokollet PR 48/2022 rd Plenum Tisdag 3.5.2022 kl. 14.00—17.29

23. Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 6/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2022.