Punkt i protokollet
PR
49
2015 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2015 kl. 14.00—17.26
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 21 på dagordningen presenteras för bordläggning. Talmanskonferensen föreslår att betänkandet bordläggs till plenum 14.10.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2015. 
Senast publicerat 22-04-2016 11:20