Senast publicerat 01-06-2021 08:37

Punkt i protokollet PR 49/2015 rd Plenum Tisdag 13.10.2015 kl. 14.00—17.26

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Regeringens propositionRP 34/2015 rd
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Ärendet bordlades i plenum 6.10.2015. 

Ingen debatt. 

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.