Punkt i protokollet
PR
49
2015 rd
Plenum
Tisdag 13.10.2015 kl. 14.00—17.26
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 6 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. Ärendet bordlades i plenum 6.10.2015. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Senast publicerat 22.4.2016 11:18