Senast publicerat 31-05-2021 22:28

Punkt i protokollet PR 49/2015 rd Plenum Tisdag 13.10.2015 kl. 14.00—17.26

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 3 § i lagen om statens televisions- och radiofond

Regeringens propositionRP 44/2015 rd
Remissdebatt

Ärendet avfört från dagordningen.