Annan punkt i protokollet
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 4.5.2016 överlämnat regeringens propositioner RP 72—74/2016 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Senast publicerat 10.5.2016 15:10