Punkt i protokollet
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
Senast publicerat 10-05-2016 16:28