Punkt i protokollet
PR
49
2016 rd
Plenum
Tisdag 10.5.2016 kl. 14.00—15.59
9
Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 9 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
15.54
Satu
Taavitsainen
sd
Arvoisa puhemies! Esitän lakia hylättäväksi vastalauseen mukaisesti. 
15.54
Katja
Hänninen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Taavitsaisen tekemää hylkäysesitystä. 
15.54
Suna
Kymäläinen
sd
Arvoisa puhemies! Riittävien ja yhdenmukaisten postipalveluiden varmistaminen koko maassa on nyt ja tulevaisuudessa valtion tehtävä. Esitetty lakimuutos antaisi yksityisten yhtiöiden vapaasti poimia parhaat palat markkinoilta ja ajaisi yleispalveluvelvoiteoperaattorin syvempään ahdinkoon. Lakiuudistuksen toisessa vaiheessa ei jäisi enää muuta mahdollisuutta kuin lakisääteisten postipalveluiden karsinta tai niiden varmistaminen veronmaksajien varoin. Tässä skenaariossa voidaan kysyä, onko valtion tehtävä mahdollistaa yksityisten yhtiöiden liiketoiminta verovaroin. Mielestämme ei. Postilain uudistamisessa olisi käsiteltävä alaa kokonaisuutena ja arvioitava, millä toimilla kilpaillut markkinat ja riittävät, laadukkaat postipalvelut saadaan kestävästi sovitettua yhteen kaikille kansalaisille. Tästä syystä ihmetellään, miten hallitus näkee yleispalvelun tulevaisuuden ja kansalaisten yhdenmukaiset palvelut. 
Edellä olevan perusteella kannatan, että eduskunta hylkää hallituksen esitykseen 18/2016 sisältyvän lakiehdotuksen. 
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Senast publicerat 01-09-2016 12:52