Senast publicerat 05-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 49/2018 rd Plenum Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om godkännande och sättande i kraft av ändringarna i bilaga VI till MARPOL 73/78 och till ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten

Regeringens propositionRP 42/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 8/2018 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände ändringarna i bilagan till konventionen i proposition RP 42/2018 rd. Riksdagen godkände lagförslag 1 och 2 i proposition RP 42/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av ändringarna i bilagan till konventionen och andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat.