Senast publicerat 05-06-2021 14:40

Punkt i protokollet PR 49/2018 rd Plenum Tisdag 15.5.2018 kl. 14.00—16.23

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Regeringens propositionRP 25/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 25/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat.