Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 11-10-2019 18:00