Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

14.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 33/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen]