Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om höjning av små pensioner
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 24 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till social- och hälsovårdsutskottet. 
Debatt
16.55
Kimmo
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Minä ymmärrän, mistä tässä on kysymys: Nämä ovat siis budjettilakeja, ja sen takia tämä on aivan oikea huomio teiltä, että nämä asiat on jo keskusteltu. 
Tämä on niitä lakeja, joista minä olen erityisen ilahtunut, että näihin ollaan panostamassa. Tässä lähdetään nyt näistä pienimmistä eläkkeistä ja niiden nostamisesta liikenteeseen, ja siellä odottaa sitten se iso tavoite, jonka hallitus on asettanut itselleen, että kaikille alle 1 400 euroa kuukaudessa saaville eläkkeensaajille saadaan 100 euron korotus. Tässä on ensimmäinen askel siihen. 
Ymmärrän nyt, että nämä ovat budjettilakeja, jotka tässä käsitellään. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Hienoa, erittäin hienoa, että tässä vaiheessa ymmärrämme, missä mennään, hienoa. [Kimmo Kiljunen: Pitkät johdot!] — No, sen ymmärtää. — Onko muita? Ei enempää puheenvuoroja. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 04-11-2019 15:06