Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 49/2019 rd Plenum Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 6/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2019 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019.