Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
27
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 15.10.2019. 
Senast publicerat 11-10-2019 18:30