Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
4
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020-2023
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som de övriga utskotten kan lämna utlåtande till senast 11.11.2019. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 11-10-2019 17:48