Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
5
Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 11-10-2019 17:45