Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 11-10-2019 17:51