Punkt i protokollet
PR
49
2019 rd
Plenum
Fredag 11.10.2019 kl. 13.01—16.57
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om tobaksaccis
Regeringens proposition
Remissdebatt
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till finansutskottet. 
Debatt
16.49
Kimmo
Kiljunen
sd
Arvoisa puhemies! Tässä kollegoiden kanssa vähän pohdittiin sitä, onko tämä työjärjestys mietitty oikein — tämä on niin kuin työjärjestyspuheenvuoro enemmän. Tässä on iso joukko isoja asioita, mutta ne on pantu tähän perjantai-iltaan tämän budjettikeskustelun päätteeksi. Tämä budjettikeskusteluhan olisi saattanut venyä vaikka lähes yöhön. Eli onko tämä mietitty oikein? Haluaisin kuulla perusteita sille, että pantiin näin iso, merkittävä asialista tähän aikaan keskusteltavaksi, kun tosiasiassa täällä selkeästi eduskunta ei ole oikein läsnä. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Niin, edustaja Kiljunen, näistä asioista, tästäkin, on ollut mahdollisuus keskustella tämän viikon aikana monena iltana. [Kimmo Kiljunen: Se on totta kyllä!] 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
[Debatt om ärendet tilläts under ärende 3 på dagordningen] 
Senast publicerat 04-11-2019 15:03