Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 49/2021 rd Plenum Torsdag 29.4.2021 kl. 16.00—17.03

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

Regeringens propositionRP 60/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2021.