Senast publicerat 04-05-2022 17:36

Punkt i protokollet PR 49/2022 rd Plenum Onsdag 4.5.2022 kl. 14.00—16.43

13. Statens revisionsverks berättelse om tillsynen över valfinansieringen vid kommunalvalet 2021

BerättelseB 4/2022 rd
Utskottets betänkandeReUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2022.