Senast publicerat 04-05-2022 14:42

Punkt i protokollet PR 49/2022 rd Plenum Onsdag 4.5.2022 kl. 14.00

3. Statsrådets skrivelse till riksdagen om en statsrådsmedlems bindningar (Honkonen)

Statsrådets skrivelseSR 3/2022 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.