Punkt i protokollet
PR
5
2015 rd
Plenum
Tisdag 19.5.2015 kl. 14.00—14.07
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Timo Soini
Ärende 5 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till kommunikationsutskottet. 
Ingen debatt. 
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Senast publicerat 26-04-2016 10:06