Punkt i protokollet
PR
5
2017 rd
Plenum
Fredag 10.2.2017 kl. 12.59—13.33
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i livsmedelslagen
Regeringens proposition
RP 1/2017 rd
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.2.2017. 
Senast publicerat 10-02-2017 15:22