Punkt i protokollet
PR
5
2018 rd
Plenum
Tisdag 13.2.2018 kl. 14.02—16.38
12
Interpellation om en jämlik utbildning
Interpellation
Framställande av interpellation
Talman Paula Risikko
För framställande av en interpellation presenteras nu ärende 12 på dagordningen. Ledamot Touko Aalto och 71 andra ledamöter har till statsrådet framställt interpellation IP 1/2018 rd om en jämlik utbildning. Jag ger nu ordet till den första undertecknaren av interpellationen. 
Touko Aalto läste upp interpellationstexten. 
I enlighet med arbetsordningen remitterade riksdagen interpellationen utan debatt till statsrådet för att besvaras. 
Senast publicerat 09-05-2019 14:03