Punkt i protokollet
PR
5
2020 rd
Plenum
Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01
10
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 12-02-2020 18:21