Senast publicerat 06-06-2021 01:49

Punkt i protokollet PR 5/2020 rd Plenum Onsdag 12.2.2020 klo 14.01

8.  Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

BerättelseB 21/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 7 på dagordningen.]