Punkt i protokollet
PR
5
2020 rd
Plenum
Onsdag 12.2.2020 kl. 14.01
9
Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Senast publicerat 12-02-2020 18:21