Senast publicerat 05-06-2021 10:21

Punkt i protokollet PR 50/2017 rd Plenum Tisdag 9.5.2017 kl. 14.05—16.15

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2017 rd
Andra behandlingen

Ärendet avfört från dagordningen.