Punkt i protokollet
PR
50
2018 rd
Plenum
Onsdag 16.5.2018 kl. 14.03
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån, aravabegränsningslagen och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 3 på dagordningen presenteras för andra behandling. Debatten om ärendet avslutades i plenum 9.5.2018. 
Under debatten har Silvia Modig understödd av Satu Hassi framställt fyra förslag till uttalanden i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 12/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställdes under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Silvia Modigs förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 88 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Silvia Modigs förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 88 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Silvia Modigs förslag till uttalande 3 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 88 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Silvia Modigs förslag till uttalande 4 ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 88 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 25.6.2019 13:18