Punkt i protokollet
PR
50
2018 rd
Plenum
Onsdag 16.5.2018 kl. 14.03
4
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Dels enda, dels andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 4 på dagordningen presenteras dels för enda, dels för andra behandlingen. Först fattar riksdagen vid enda behandlingen utgående från utrikesutskottets betänkande UtUB 2/2018 rd beslut om avtalet och det tillhörande gemensamma tolkningsinstrumentet och sedan vid andra behandlingen om lagförslaget. Debatten om ärendet avslutades i plenum 15.5.2018. 
Under debatten har Jari Myllykoski understödd av Jani Mäkelä föreslagit att avtalet och lagförslaget förkastas i enlighet med reservationen. 
Redogörelsen godkändes. 
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Jag föreslår att riksdagen beslutar om avtalet och lagförslaget samtidigt. 
Förfaringssättet godkändes. 
Avtalet och lagförslaget godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 141 ja, 42 nej; 16 frånvarande
 
Riksdagen godkände avtalet och det tillhörande gemensamma tolkningsinstrumentet enligt proposition RP 149/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 149/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Enda behandlingen av avtalet och det tillhörande gemensamma tolkningsinstrumentet och andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16.5.2018 15:21