Senast publicerat 05-06-2021 22:46

Punkt i protokollet PR 50/2019 rd Plenum Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar som gäller lätta bilar samt om upphävande av en lag om ändring av vägtrafiklagen

Regeringens propositionRP 21/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 6/2019 rd
Andra behandlingen
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 6 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och kan nu antas eller förkastas. 

Debatt
15.25 
Jouni Kotiaho ps :

Arvoisa puhemies! Esitän perussuomalaisten valiokunnassa mietintöön jättämän, hylkäysehdotuksen sisältävän vastalauseen. 

15.25 
Petri Huru ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Kotiahon tekemää esitystä. 

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.