Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 50/2019 rd Plenum Tisdag 15.10.2019 kl. 13.59—16.11

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 6/2019 rd
Utskottets betänkandeKoUB 4/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 6/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.