Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 50/2021 rd Plenum Tisdag 4.5.2021 kl. 13.59—19.04

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.5.2021.