Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42

10.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 21 kap. i strafflagen

LagmotionLM 6/2019 rdSari Sarkomaa saml m.fl. 
Remissdebatt
Förste vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 10 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. 

[Debatt om ärendet fördes under ärende 9 på dagordningen.] 

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.