Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42

11.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Regeringens propositionRP 28/2019 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 10/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotion TBM 10/2019 rd till finansutskottet.