Punkt i protokollet
PR
51
2019 rd
Plenum
Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00—20.42
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 § i lagen om statsandel för kommunal basservice
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2019. 
Senast publicerat 16.10.2019 21:18