Punkt i protokollet
PR
51
2019 rd
Plenum
Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)
Statsrådets skrivelse
Debatt
Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16-10-2019 15:27