Senast publicerat 05-06-2021 22:49

Punkt i protokollet PR 51/2019 rd Plenum Onsdag 16.10.2019 kl. 14.00

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (Harakka)

Statsrådets skrivelseSR 5/2019 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.