Senast publicerat 06-06-2021 17:55

Punkt i protokollet PR 51/2021 rd Plenum Onsdag 5.5.2021 kl. 14.00

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om livsmedelsförvaltningens informationsresurs och till lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 262/2020 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—15 i proposition RP 262/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.