Punkt i protokollet
PR
52
2016 rd
Plenum
Fredag 13.5.2016 kl. 12.59—13.30
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 och 34 § i jaktlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.5.2016. 
Senast publicerat 13-05-2016 14:16