Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
2.2
Muntlig fråga om att öka antalet familjecenter och hemtjänster för barnfamiljer (Pasi Kivisaari cent)
Muntligt spörsmål
MFT 36/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Kivisaari. 
Debatt
16.11
Pasi
Kivisaari
kesk
Puhemies! Keskustan eduskuntaryhmä on tänään esittänyt, että eduskunta kävisi ajankohtaiskeskustelun lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta. Ja kannan iloa siitä, että tuntuu, että eduskunnalla on valmius ja tahto tähän keskusteluun. 
Puhemies! Vakava ongelma on, kuten olemme todenneet, lapsiperheköyhyys. Joka seitsemäs lapsi joutuu elämään köyhyydessä. Tavoitteena pitää olla siis lapsiperheköyhyyden poistaminen, kuten puheenjohtajamme Katri Kulmuni on todennut. 
Keskustan tavoitteiden mukaisesti budjetissa nostetaan pienimpiä vanhempainpäivärahoja ja köyhimpien perheiden lapsilisiä. Tämä on oikeaa politiikkaa. 
Perheet kuitenkin tarvitsevat lisää myös arjen apua. Oletteko te, ministeri Kiuru, valmis ulottamaan esimerkiksi perhekeskusten toiminnan joka kuntaan ja lisäämään perheiden kotiapua, [Puhemies koputtaa] kuten keskusta on esittänyt? 
16.12
Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Nyt kun samassa hallituksessa ollaan, niin voi sanoa, että yhdessä ollaan hyvin yksituumaisia siitä, että nimenomaan lapsiperheiden köyhyyttä pitäisi vähentää. Ei vain etuuksiin satsaamalla, joita esimerkkejä tässä on jo käyty läpi, mutta myöskin palveluiden puolella. Yhdyn siihen, että moni perhe saisi riittävän tuen arjessa jaksamiseen, kun palveluiden puolella me tukisimme perheitä enemmän. [Ben Zyskowicz: No, tukekaa!] Tätä kautta nimenomaan kotipalvelun saatavuuden parantaminen on yksi keskeinen asia, jolla voidaan puuttua siihen, että ne perheet, joilla on uhkana, että tiputaan jollakin tavalla matkasta tai lapset vähintäänkin joutuvat tilanteeseen, jossa korjaavia palveluita viime kädessä saatettaisiin tarjota tälle perheelle, niin sitä ennen, ennalta ehkäisten pitäisi jo moniin ongelmiin päästä tarttumaan. 
Siksi tätä kautta on tehty lapsiperheille [Puhemies koputtaa] hallitusohjelmakirjauksia, ja ne ovat tulossa nimenomaan myös kotipalveluiden vahvistamiseksi.  
Senast publicerat 21-11-2019 15:48