Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
2.5
Muntlig fråga om bostadsbidragssystemet (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 39/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Vi går nu vidare i frågestunden och byter ämne. Ledamot Östman. 
Debatt
16.51
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Meillä on arviolta noin 5 500 asunnotonta ihmistä Suomessa, ja tänään vietämme Asunnottomien yötä. Asumistukijärjestelmän tulisi auttaa heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä ja mahdollistaa katto pään päälle kaikille. Vuonna 2008 yleistä asumistukea maksettiin vajaa puoli miljardia, kun taas tänä vuonna, vuonna 2019, se on noussut puoleentoista miljardiin. Onko järjestelmässä valuvika? Vaikuttaa nimittäin siltä, että järjestelmä on paremminkin mahdollistanut vuokrien nousun ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähentymisen. Kuppaako tätä järjestelmää joku? [Eduskunnasta: Kojamo!] Esimerkiksi Suomen toiseksi suurimman asumistuen edun hyötyjän Kojamon pörssikurssi on noussut reilussa vuodessa 75 prosenttia [Oikealta: Oho!] ja sieltä on maksettu osinkoja viimeisen viiden vuoden aikana 243 miljoonaa, [Puhemies koputtaa] josta 130 miljoonaa ay-liikkeille. [Välihuutoja oikealta] Onko tässä järkeä, onko tässä järkeä? 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Näin. — Ministeri Mikkonen, järkeä vai ei? 
16.52
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tuista vastaava ministeri Pekonen on poissa, mutta itse vastaan asuntopolitiikasta ja siltä osin voin vastata tähän kysymykseen. 
Tänään todellakin vietetään Asunnottomien yötä, ja se on todella tärkeä vuosittainen muistutus meille siitä, että meillä on asunnottomuutta ja meidän täytyy tehdä sen eteen toimia. Hyvät uutiset ovat ne, että Suomessa on tehty pitkäjänteisesti työtä asunnottomuuden vähentämiseksi ja Suomi on harvoja EU-maita, joissa asunnottomuus on vähentynyt. Tätä työtä me tulemme jatkamaan edelleen. 
Yksi merkittävä edistys, mitä on tapahtunut, on se, että me olemme pitkäaikaisasunnottomuutta saaneet vähennettyä sillä, että on otettu käyttöön tämmöinen asunto ensin ‑periaate, eli annetaan ensin asunto, tarjotaan sitten apua muihin ongelmiin, joita pitkäaikaistyöttömillä usein on. 
Samanaikaisesti meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että me puutumme asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, ja se on meidän uuden asunnottomuusohjelmamme painopisteenä. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ja nyt ne edustajat, jotka tästä aihepiiristä haluavat lisäkysymyksen, V-painiketta. 
16.53
Peter
Östman
kd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Arvoisa ministeri, te totesitte monta hyvää lausetta, mutta en kuullut vastausta siihen minun varsinaiseen kysymykseeni. Kysyn toistamiseen: Edistääkö järjestelmä, siis nykyjärjestelmä, heikommassa asemassa olevien ihmisten arkea vai enemmänkin pörssiyhtiön osingonmaksumahdollisuutta? Selkeä kysymys, johon toivon vastauksen. 
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Selkeä kysymys. — Ministeri Mikkonen. 
16.54
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Edustaja Östman tietää, että viime kaudella nämä asumistuet olivat tarkastusvaliokunnan tarkkailussa, ja me nimenomaan teimme siellä ison selvityksen, pohdimme, että mikä on se keino, miten asumisen tukea tulisi järjestää. Koska me tiedämme, että tällä hetkellä asumisen tuki on hyvin merkittävä ja itse asiassa se kohdentuu aika suurellekin osalle suomalaisia. Asumisen tuki on tärkeä, koska asuminen on perusoikeus, mutta se, miten tuet kohdennetaan, jotta ne nimenomaan auttaisivat tuen tarvitsijaa eivätkä valuisi kenties jollekin toiselle taholle — niin kun tässä te esitätte — on erinomaisen tärkeä asia, ja tätä täytyy jatkaa.  
Ja myös se, minkä verran tukea kannattaa maksaa asunnon tarvitsijalle ja minkä verran myös siihen rakentamiseen. Koska tietysti perusjuurisyy asunnottomuuteen on, että meillä ei ole riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja tarjolla, ja tämä on yksi asia, mihin hallituksessa puututaan. Me haluamme lisätä kohtuuhintaisen asumisen tarjontaa, ja [Puhemies koputtaa] esimerkiksi MAL-sopimuksissa tullaan ottamaan tämä asunnottomuuden tavoite yhdeksi kriteeriksi. 
Andre vice talman Juho Eerola
Också sdp och vänsterförbundet har valt detta som sitt tema. 
Senast publicerat 21-11-2019 16:09