Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
2.6
Muntlig fråga om bostadslöshet (Pia Viitanen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 40/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Viitanen, Pia. 
Debatt
16.55
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Tänä yönä todellakin syttyvät ne tulet. Tänä yönä on Asunnottomien yö, ja kyllä tämä vetää kovin nöyräksi, kun ajattelemme sitä, että tänä päivänä meillä on ihmisiä, joilla ei ole kotia. Moni etsii majapaikkaa ystävien luota tai sieltä metsänuotioilta, ja näin ei tietenkään voi olla, puhemies. Sivistyksen mitta on se, kuinka me pidämme huolta heikoimmista, ja meidän on pystyttävä toimimaan niin, että jokaisella ihmisellä on oikeus omaan kotiin. 
Puhemies! Kuten ministeri tässä totesi, jo usean hallituskauden ajan meillä on tehty tässä hyvää työtä. Suomi on niitä ainoita maita Euroopassa, jossa asunnottomuus on vähentynyt, mutta varmasti on niin, että niin kauan kuin meillä on yksikin ihminen vailla kotia, niin kauan meillä on työtä. 
Puhemies! Tämä hallitus on asettanut tavoitteeksi puolittaa asunnottomuuden kaudellaan niin, että asunnottomuus tulee kokonaan [Puhemies koputtaa] loppumaan vuoteen 2027 mennessä. Kysyn: mitä kaikkea hallitus tekee, jotta tämä vaativa mutta ainoa oikea tavoite saavutetaan? 
16.57
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Todellakin on hyvä muistaa, että asunnottomuus on tilanne ja olosuhde, ei ominaisuus, ja me voimme poliittisilla päätöksillä vaikuttaa tilanteisiin ja olosuhteisiin. Kuten edustaja Viitanen totesi, niin tätä on Suomessa tehty hyvin pitkäjänteisesti, ja Suomessa on saatu hyviä tuloksia siitä, miten asunnottomuutta on saatu vähennettyä. [Ben Zyskowicz: Kiitos Vapaavuoren!] 
Keinoja on todella monia. Toisaalta meidän täytyy varmistaa kohtuuhintaista asumista, ja tässä esimerkiksi ARA-tuotannolla on merkittävä rooli. Toisaalta me tarvitsemme myös vuokraustoimintaan muutoksia, asumisen onnistumista ja arjen hallintaa tukevia sosiaalipalveluita. Monelle, varsinkin pitkäaikaisasunnottomille, on tärkeää, että saa palveluja siihen rinnalle. Me tiedämme, että velkaantuminen, talousongelmat, niistä aiheutuvat häädöt ovat yksi syy, mikä aiheuttaa asunnottomuutta, ja tähän velkaneuvontaan ja tukeen taloustilanteen hallintaan täytyy myös paneutua. [Puhemies koputtaa]  
Sitten sisäilmaongelmat ovat myös yksi semmoinen uusi kasvava ryhmä, joka aiheuttaa asunnottomuutta, ja myös siihen hallitusohjelmassa on toimia. 
Senast publicerat 21-11-2019 16:12