Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
2.7
Muntlig fråga om bostadslöshet bland kvinnor (Pia Lohikoski vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 41/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Ledamot Lohikoski. 
Debatt
16.58
Pia
Lohikoski
vas
Arvoisa puhemies! Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus on viime vuosina ollut laskussa. Kohtuuhintaiset ARA-asunnot ja asunto ensin ‑periaate sekä asunnottomuusohjelmat ovat vaikuttaneet siihen, että Suomessa on muuhun Eurooppaan verrattuna vähän asunnottomuutta. Jokainen asunnoton on kuitenkin liikaa, sillä asunto on ihmisen perustarve. Jotta asunnottomuus saadaan poistumaan, valtion on lisättävä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa kasvukeskuksissa. 
Hallitusohjelmaan on kirjattu hieno tavoite asunnottomuuden poistamisesta kahden hallituskauden aikana. Vaikka asunnottomuus on vähentynyt, on naisten suhteellinen osuus asunnottomista kasvanut. Naisten asunnottomuuteen liittyy erityisiä teemoja, kuten pelkoa, väkivallan ja hyväksikäytön uhkaa. Yllättävän asunnottomuuden varalta olisi tarjottava koko maassa riittävästi myös naisille turvallisia, matalan kynnyksen hätämajoitustiloja ja palveluita. Miten hallitus aikoo ottaa huomioon asunnottomat naiset seuraavaa asunnottomuustyön ohjelmaa valmisteltaessa? 
16.59
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Krista
Mikkonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä on juuri näin, kuten edustaja Lohikoski sanoi. Naisten ja myös nuorten osuus asunnottomista on valitettavasti lisääntynyt. Meidän täytyy huolehtia, että niissä palveluissa, mitä me tarjoamme asunnottomille, huomioidaan myös erilaiset ryhmät, niin kuin esimerkiksi naiset. He tarvitsevat toisaalta matalan kynnyksen paikkoja, joista saa tukea ja heille erikseen kohdennettuja palveluita, sillä naisten osalta väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö liittyvät asunnottomuuteen valitettavasti hyvin kiinteästi. Näihin me olemme tuomassa uusia keinoja. Uudessa asunnottomuusohjelmassa otamme myös järjestöt hyvin vahvasti yhdessä mukaan tekemään sitä työtä, sillä järjestöillä on äärimmäisen tärkeä rooli yhdessä kuntien kanssa siinä, että me saamme palveluja ja me saamme asunnottomuutta vähennettyä ja näihin ongelmiin löydetään yhdessä ratkaisuja. 
Frågan slutbehandlad. 
Senast publicerat 21-11-2019 16:18