Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
2.8
Harkimo Harry
Muntligt spörsmål
MFT 42/2019 rd
Muntlig frågestund
Andre vice talman Juho Eerola
Vi hinner ännu ta en fråga om ett helt nytt tema. Ledamot Harkimo. 
Debatt
17.00
Harry
Harkimo
liik
Arvoisa puhemies! Nykyinen hallitus lupaa, että Suomeen tulevien erityisasiantuntijoiden työlupahakemukset tulee saada käsiteltyä kuukaudessa, ja turvapaikkahakemusten käsittelyyn ohjattiin 13 miljoonaa lisävaroja. Nämä puheet ja lisärahat ovat pelkkä silmänkääntötemppu, koska todellisuudessa turvapaikkahakemuksia on ensi vuonna käsittelemässä vähemmän käsittelijöitä kuin tänä vuonna. 
Työperusteisten oleskelulupien käsittelijöitä on huomattavasti vähemmän ensi vuonna. Erityisasiantuntijoiden työlupien keskimääräiset käsittelyajat ovat kasvaneet 25:stä 50 päivään vuodessa. Heinäkuussa 2008 tuli voimaan laki, että turvapaikkahakemukset tulee käsitellä kuuden kuukauden sisällä. Nykyisten resurssien varassa on haasteellista päästä tähän tavoitteeseen, ja lisäksi se on tarkoittanut, että ennen uutta lakia vireillä olevat turvapaikkahakemukset ovat edelleen käsittelemättä. 
Maahanmuuttovirastossa on tältä vuodelta rahat loppu, [Puhemies koputtaa] ja uhka lomautuksista on olemassa vielä tälle vuodelle. Mitä hallitus aikoo tehdä tälle asialle, vaikka on tiennyt tästä asiasta jo pitkään? 
17.01
Sisäministeri
Maria
Ohisalo
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Arvon edustaja, kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä. Maahanmuuttovirasto on pitänyt myös julkisesti esillä — ja me olemme sisäministeriönä pitäneet esillä — sitä, että todella viime vuonna tälle vuodelle tehty budjetti valitettavasti ei ole kyennyt vastaamaan niihin tarpeisiin, joita tällä hetkellä Maahanmuuttovirastolla on. Sen takia tämä hallitus esittää lisätalousarviossaan lisämäärärahaa Maahanmuuttovirastolle jo tälle vuodelle, ja sen lisäksi ensi vuodelle tulee lisämäärärahaa. Toki jatkuvasti on tarkasteltava tilannetta. Suomi tarvitsee muun muassa työperäistä maahanmuuttoa. Hallitus on sitoutunut sen edistämiseen. Työlupien käsittelyajat pyritään saamaan kuukauteen. Myös turvapaikkaprosessissa pyritään siihen, että laatu tuodaan takaisin sinne prosessiin, ettei niitä hakemuksia tarvitsisi useaan kertaan käsitellä, jolloin säästetään resursseja ja inhimillisiä voimavaroja monelta. 
Frågan slutbehandlad. 
Riksdagen avslutade den muntliga frågestunden. 
Andre vice talman Juho Eerola
Plenum avbryts med anledning av stora utskottets möte och fortsätter klockan 18 då stora utskottets möte har avslutats. 
Senast publicerat 21-11-2019 16:21