Annan punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00
2
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
näringsminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Andre vice talman Juho Eerola
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till en minister att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. 
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Senast publicerat 17-10-2019 18:12