Punkt i protokollet
PR
52
2019 rd
Plenum
Torsdag 17.10.2019 kl. 16.00—18.15
3
Mika Niikkos begäran om befrielse från medlemskap i kanslikommissionen
Begäran om befrielse
BEF 10/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Fyllnadsval förrättas i plenum fredag 18.10.2019 klockan 13. Kandidatlistorna för fyllnadsvalen ska lämnas in till centralkansliet senast 18.10.2019 klockan 10. 
Senast publicerat 17-10-2019 19:18