Senast publicerat 06-06-2021 19:04

Punkt i protokollet PR 52/2021 rd Plenum Torsdag 6.5.2021 kl. 15.59—18.01

7.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Regeringens propositionRP 12/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 8/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 12/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.