Punkt i protokollet
PR
53
2015 rd
Plenum
Tisdag 20.10.2015 kl. 14.00—18.05
10
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 e § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Andre vice talman Paula Risikko
Ärende 10 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
18.03
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Ruotsissa asuvien 1939—1945 Suomen sodissa vahingoittuneille ja sairastuneille kotiin vietävien palvelujen kohdalla tapahtuu kohennusta tämän hallituksen esityksen sotilasvammalain 6 e §:n myötä. Se on hyvä asia. Tämä on edistystä. 
Mutta minun pitää ja täytyy ihmetellä sitä asiaa, että vuosi vuoden jälkeen veteraanijärjestöt, sotainvalidit tulevat tänne eduskuntaankin tuomaan sitä sanomaa, että heidän rahansa eivät tunnu riittävän, ja eivät myöskään valtion antamat rahat, siihen, että meidän sotiemme veteraanit, joka ikinen, saisivat tarpeelliset palveluksensa. 
Toivon, että hallitus kiinnittää tähän vielä huomiota. Vielä on aikaa, sotiemme veteraaneja on noin 23 000 jäljellä ja sotainvalideja vähän yli 3 500. Tähän toivoisin vielä kohennusta pikaisesti. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 20-11-2018 17:15