Senast publicerat 05-06-2021 14:34

Punkt i protokollet PR 53/2018 rd Plenum Tisdag 22.5.2018 kl. 14.09—16.51

15.  Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet

Regeringens propositionRP 36/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.5.2018.