Senast publicerat 05-06-2021 14:34

Punkt i protokollet PR 53/2018 rd Plenum Tisdag 22.5.2018 kl. 14.09—16.51

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med Innovationsfinansieringsverket Business Finlands och Business Finland Ab:s uppgifter och behörighet

Regeringens propositionRP 66/2018 rd
Remissdebatt
Andre vice talman Tuula Haatainen
:

Ärende 7 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till ekonomiutskottet. 

Debatt
16.07 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa puhemies! Tuohon edelliseen kohtaan: me käsittelimme hallituksen esitystä 65, joka koskee rikoslain muuttamista, ja kiitän tässä edustaja Suna Kymäläistä erittäin asiantuntevasta asiaan liittyvästä puheenvuorosta. 

Nyt käsittelemme hallituksen esitystä 66. Tämä liittyy tähän, kun Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Business Finland -niminen yhtiö perustettiin jo vuoden alussa. Nyt on aivan järkevää, että näitten yhtiöitten nimet muutetaan myös lainsäädäntöön. Eli tässä tullaan muuttamaan kuutta lakia, mihinkä tullaan muuttamaan Innovaatiokeskus Business Finland ja Business Oy, ja lisäksi myönnetään välttämättömien tietojen saanti Business Finland Oy:lle. Erittäin tärkeä lainsäädäntö. Tämä jatkaa sitä kehityspolkua, millä me saamme innovaatio- ja yritystoimintaa virtaviivaistettua ja myös vientiä ja innovaatioteknologiaa eteenpäin. 

16.08 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä lakiesitys on äärimmäisen hyvä. Nimenomaan pienen kansakunnan ei kannata panoksia hajauttaa, vaan ne kannattaa keskittää ja tehdä sitä työtä, mitä tehdään, yhteisvoimin ja pyrkiä olemaan hyvä niillä alueilla, jotka ovat meidän vahvuuksia. Kuitenkaan näin pieni kansakunta kuin Suomi ei pysty ihan joka paikassa pärjäämään. Tehdään tämä Business Finland nyt niin hyväksi ja siihen liittyvä osakeyhtiö niin hyväksi, että se pystyy aidosti toimimaan suomalaisen vientikaupan hyväksi.  

Kun eilen illalla ajelin kotiin eräästä tilaisuudesta, niin radiosta sattumoisin kuulin, miten Suomen vienti tällä hetkellä vetää valtavalla voimalla niin, että jopa satamatyöntekijöistä on tällä hetkellä kuulemma jonkinasteista pulaa muutamissa satamissa. Vientiteollisuus on lähtenyt vahvaan kasvuun, ja nyt meidän on pidettävä huoli siitä, että tulevinakin vuosina Business Finlandilla toimintaedellytykset turvataan ja nimenomaan niin, että se vientikauppahan se on, mikä tämän maan pystyssä pitää. On vanha totuus, että pesemällä toistemme paitoja emme kovin paljon rikastu, mutta sitten kun saadaan tähän ulkomaankauppaan vauhtia, niin se heti näkyy välittömästi suomalaisessa työllisyydessä ja ennen kaikkea julkisen talouden tilassa, mikä on hurjaa vauhtia paranemassa. Emme toki ole vielä missään nimessä siinä tilanteessa, mihin pitäisi päästä, mutta sinne päin ollaan menossa. Kahdeksan vuotta mentiin väärään suuntaan, nyt mennään oikeaan. 

Riksdagen avslutade debatten. 

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.